Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Binomni red

Engleski naziv: Binomial series

Definicija:
Za realni broj a definira se binomni redn = 0
a
n
x n

Može se dokazati da za vrijedi

(1 + x) a =

n = 0
a
n
x n , za | x | < 1.


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2