Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Lijeva derivacija u točki

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je Ω ⊆ otvoren skup. Kažemo da funkcija ƒ : Ω → ima derivaciju slijeva (lijevu derivaciju) u točki c ∈ Ω ako postoji


lim
xc-
ƒ(x) - ƒ(c)
x - c
.


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2