Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Limes + ∞

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je Ω ⊆ otvoren skup i ƒ : Ω → funkcija definirana u svakoj točki skupa Ω osim možda u točki c.
Kažemo da ƒ u točki c ima limes + ∞ i pišemo

lim
xc
ƒ(x) = + ∞

ako za svaki E > 0 postoji δ > 0 takav da je c - δ, c + δ ⊆ Ω ∪ { c } i da vrijedi

( 0 < | x - c | < δ ) ⇒ ( ƒ(x) > E ).


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2