Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Derivacija - ∞

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je Ω ⊆ otvoren skup i ƒ : Ω → . Funkcija ƒ ima derivaciju + ∞ u točki c ako je


lim
xc
ƒ(x) - ƒ(c)
x - c
= -∞ .


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2