Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Lijeva derivacija - ∞

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je Ω ⊆ otvoren skup i ƒ : Ω → . Funkcija ƒ ima lijevu derivaciju - ∞ u točki c ako je


lim
xc-
ƒ(x) - ƒ(c)
x - c
= - ∞ .


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2