Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Limes funkcije u + ∞

Engleski naziv: ???

Definicija:
Kažemo da je realan broj L limes funkcije ƒ u + ∞ i pišemo

L =
lim
x → +∞
ƒ(x)

ako za svaki ε > 0 postoji Δ > 0 takav da je Δ, + ∞ (ƒ) i da vrijedi

( x > Δ ) ⇒ ( | ƒ(x) - L | < ε ).


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2