Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Limes funkcije u - ∞

Engleski naziv: ???

Definicija:
Kažemo da je realan broj L limes funkcije ƒ u - ∞ i pišemo

L=
lim
x→ - ∞
ƒ(x)

ako za svaki ε > 0 postoji Δ > 0 takav da je - ∞, -Δ (ƒ) i da vrijedi

( x < -Δ ) ⇒ ( | ƒ(x) - L | < ε ).


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2