Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Asimptota krivulje

Engleski naziv: ???

Definicija:

Ako krivulja Γ leži u ravnini M i ako postoje pravac pM i točka OM takvi da udaljenost d(T1, p) točke T1 ∈ Γ do pravca p teži nuli kada se točka T1 po Γ neograničeno udaljava od točke O, onda kažemo da je p asimptota krivulje Γ.


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2