Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Limes funkcije + ∞ u + ∞

Engleski naziv: ???

Definicija:
Kažemo da realna funkcija ƒ : Ω → ima limes + ∞ kada x teži k + ∞ i pišemo


lim
x → + ∞
ƒ(x) = + ∞

ako postoji A takav da je A, + ∞ ⊆ Ω i za svaki E > 0 postoji Δ > 0 takav da je

( x > Δ ) ⇒ ( ƒ(x) > E ).


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2