Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Limes funkcije - ∞ u - ∞

Engleski naziv: ???

Definicija:
Kažemo da realna funkcija ƒ : Ω → ima limes - ∞ kada x teži k - ∞ i pišemo


lim
x → - ∞
ƒ(x) = - ∞

ako postoji B takav da je - ∞, B ⊆ Ω i za svaki E > 0 postoji Δ > 0 takav da je

( x < - Δ ) ⇒ ( ƒ(x) < - E ).


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2