Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Apsolutno konvergentan integral

Engleski naziv: ???

Definicija:

Neka je funkcija ƒ : [a, b>→R integrabilna na svakom segmentu [a,B] gdje je B < b ≤ + ∞. Ako nepravi integral

b

a
| ƒ(x) | d x.

konvergira kažemo da je nepravi integral

b

a
ƒ(x) d x.

apsolutno konvergentan. Analogno se definira apsolutno konvergentan integral na <a,b].


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2