Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Konvergentan integral

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je funkcija ƒ : a, b integrabilna na svakom segmentu a, B gdje je B < b ≤ + ∞. Ako postoji konačni limes


lim
bB
B

a
ƒ(x) d x      (B < b),

onda se taj limes zove nepravi integral funkcije ƒn skupu a, b i označava sa

b

a
ƒ(x) d x.

Kaže se također da integral konvergira. Ako limes postoji i jednak je + ∞ odnosno - ∞ kažemo da integral divergira k + ∞ odnosno - ∞.
Analogno se definira nepravi integral na a, b .
Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2