Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Konvolucija funkcija

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka su ƒ i g realne i neprekidne funkcije na 0, + ∞ . Tada se funkcija

t t

0
g ( t - τ) ƒ ( τ ) d τ

zove konvolucija funkcija g i ƒ i označava s g * ƒ ; dakle je

( g * ƒ ) ( t ) = t

0
g ( t - τ) ƒ ( τ ) d τ


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2