Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Trigonometrijski polinom

Engleski naziv: ???

Definicija:
Funkcija

x n

k = 0
Ak sin ( k x + φk ),      x ,

gdje su Ak i φk realni brojevi, zove se trigonometrijski polinom. Budući da je sin (k x + φk) = sin φk cos k x + cos φk sin k x, to svaki trigonometrijski polinom ima oblik

n

k = 0
ak cosk x + bk sin k x,      x ,

gdje su ak i bk realni brojevi.
Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2