Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Trigonometrijski red

Engleski naziv: ???

Definicija:
Red funkcija

a0
2
+ a1 cos x + b1sin x + a2cos 2x + b2sin 2x + . . . + an cos n x + bn sin n x+ . . ., x ,

zove se trigonometrijski red, a brojevi a0, a1, b1, . . . zovu se koeficijenti reda.
Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2