Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Fourierov polinom funkcije

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je realna funkcija ƒ definirana na segmentu - Π, Π , osim možda u konačno mnogo točaka . Pretpostavimo da integrali

ak =
1
π


π
ƒ(x) cos k x d x,       k = 0, 1, 2, . . .
bk =
1
π


π
ƒ(x) sin k x d x,       k = 1, 2, . . .

postoje u Riemannovu smislu bilo kao pravi bilo kao nepravi integrali. Za takvu funkciju brojeve ak i bk zovemo Fourierovi koeficijenti funkcije ƒ. Polinom

Fn (x) =
a0
2
+ n

k = 1
ak cos k x + bk sin k x

zovemo Fourierov polinom funkcije ƒ
Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2