Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Limes niza u smislu Cesàra

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je (sn) niz u i neka je (σn) niz definiran na sljedeći način

σ1 = s1
σ2 =
s1 + s2
2
σn =
s1 +...+ sn
n

Ako niz (σn)konvergira, onda se broj σ = lim σn zove limes niza (sn) u smislu Cesàra.
Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2