Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Jezgra homomorfizma grupa

Engleski naziv: Kernel of a group homomorphism

Definicija:
Neka su i grupe i neka je neutralni element u Neka
je homomorfizam grupa. Definiramo jezgru od kao

Izvor:

Linearna algebra 1.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2