Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Limes superior niza

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je (an) niz realnih brojeva i Askup svih gomilišta toga niza. Supremum skupa A zove se limes superior niza (an) i označava s

lim sup an,

lim

an,

lim
n → ∞
sup an,

lim
n → ∞
an.


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2