Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Limes inferior niza

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je (an) niz realnih brojeva i Askup svih gomilišta toga niza. Infimum skupa A zove se limes inferior niza (an) i označava s

lim inf an, lim an, lim
n → ∞
inf an, lim
n → ∞
inf an.


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2