Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Najmanje cijelo

Engleski naziv: ???

Definicija:
Za svaki realni broj x definiramo najmanje cijelo
   
    x    
     
kao najmanji cijeli broj k tako da
je kx.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2