Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Koordinatna os

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je T : LL translacija pravca L na samog sebe. Tada postoji broj t tako da je ƒ(T(x)) = ƒ(x) + t, ∀ xL. Broj ƒ(x) zove se koordinata točke xL. Pravac L zajedno s funkcijom ƒ : L zove se koordinatna os ili brojevni pravac.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2