Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Fibonaccijev niz

Engleski naziv: Fibonacci sequence

Definicija:
Fibonaccijev niz (Fn) zadan je sa F0 = 0, F1 = 1, a svaki naredni član je suma prethodna dva člana Fn + 2 = Fn + 1 + Fn, n ≥ 0.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2