Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Aritmetički niz

Engleski naziv: ???

Definicija:

Niz (an) realnih ili kompleksnih brojeva je aritmetički ako vrijedi

an + 1 = an + d, n ≥ 1,

gdje je d neka konstanta. Aritmetički niz naziva se još i aritmetičkom progresijom. Konstanta d zove se diferencija aritmetičkog niza.


Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2