Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Diferencija aritmetičkog niza

Engleski naziv: ???

Definicija:
Niz (an) realnih ili kompleksnih brojeva je aritmetički ako vrijedi an + 1 = an + d, n ≥ 1, d konstanta. Aritmetički niz naziva se još i aritmetičkom progresijom. Konstanta d zove se diferencija aritmetičkog niza.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2