Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Algebarska jednadžba

Engleski naziv: ???

Definicija:

Jednadžba oblika a0xn + a1xn - 1 + ... + an - 1x + an = 0, a0 ≠ 0, aiC, zove se algebarska jednadžba n-tog stupnja. Brojevi a0, a1, ..., an zovu se koeficijenti jednadžbe, a0 zove se najstariji koeficijent, a an slobodni član jednadžbe.


Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2