Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Normirana algebarska jednadžba

Engleski naziv: ???

Definicija:
Jednadžba oblika a0xn + a1xn - 1 + ... + an - 1x + an = 0, a0 ≠ 0, ai, zove se algebarska jednadžba n-tog stupnja. Ako je a0 = 1, onda kažemo da je jednadžba normirana.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2