Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Slobodni član algebarske jednadžbe

Engleski naziv: ???

Definicija:
Jednadžba oblika a0xn + a1xn - 1 + ... + an - 1x + an = 0, a0 ≠ 0, ai, zove se algebarska jednadžba n-tog stupnja. Koeficijent an zove se slobodni član jednadžbe.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2