Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Rješenje algebarske jednadžbe

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je a0xn + a1xn - 1 + ... + an - 1x + an = 0, a0 ≠ 0, ai, algebarska jednadžba n-tog stupnja. Broj x0 zove se korijen ili rješenje jednadžbe ako je

a0x0n + a1x0n - 1 + ... + an - 1x0 + an = 0.

Algebarskoj jednadžbi možemo pridružiti polinom ƒ(x) = a0xn + a1xn - 1 + ... + an - 1x + an. Svaki korijen algebarske jednadžbe jest nultočka pripadajućeg polinoma. k - struku nultočku polinoma ƒ zovemo k - strukim korijenom algebarske jednadžbe.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2