Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Stupanj polinoma dviju varijabli

Engleski naziv: ???

Definicija:
Svako preslikavanje ƒ : × zadano sa

ƒ(x, y) = ƒ0(x) + ƒ1(x)y + ƒ2(x)y2 + ... + ƒn(x)yn, (x, y) ∈ ×

gdje su ƒ0, ƒ1, ..., ƒn polinomi jedne varijable, zove se polinom dviju varijabli nad . Svaki se polinom može zapisati i u obliku:

ƒ(x, y) = g0(y) + g1(y)x + g2(y)x2 + ... + gm(y)xm, (x, y) ∈ × .

Svaki se polinom može prikazati kao suma polinoma oblika h(x, y) = axkyl koji se nazivaju monomima. Stupanj mnoma jednak je k + l. Stupanj polinoma ƒ jednak je maksimalnom stupnju svih njegovih ne-nul monoma. Koeficijenti monoma nazivaju se koeficijentima polinoma.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2