Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Newtonovi polinomi dviju varijabli

Engleski naziv: ???

Definicija:
Simetrični polinomi dviju varijabli, oblika sk(x, y) = xk + yk, k ≥ 1, nazivaju se zbrojevi ili sume potencija ili Newtonovi polinomi dviju varijabli.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2