Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Simetrični polinom

Engleski naziv: ???

Definicija:
Za polinom ƒ : jedne varijable zadan formulom ƒ(x) = a0xn + a1xn - 1 + ... + an - 1x + an kažemo da je simetričan ako vrijedi a0 = an, a1 = an - 1, a2 = an - 2, ..., an - k = ak.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2