Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Simetrična jednadžba

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je ƒ : simetrični polinom jedne varijable zadan formulom ƒ(x) = a0xn + a1xn - 1 + ... + an - 1x + an. Simetričnom polinomu ƒ pridružena jednadžba ƒ(x) = 0 zove se simetrična jednadžba.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2