Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Osnovni simetrični polinomi više varijabli

Engleski naziv: ???

Definicija:
Osnovni (elementarni) simetrični polinomi više varijabli su polinomi

σ1(x1,x2,..., xn) = x1 + x2 + ... + xn
σ2(x1,x2,..., xn) = x1x2 + x1x3 + ... + xn - 1xn
σ3(x1,x2,..., xn) = x1x2x3 + ... + xn - 2xn - 1xn
.................................................................................
σn(x1,x2,..., xn) = x1x2...xn.


Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2