Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Newtonovi polinomi više varijabli

Engleski naziv: ???

Definicija:
Simetrični polinomi više varijabli, oblika sk(x1, x2,..., xn) = x1k + ... + xnk , k ≥ 1, nazivaju se zbrojevi ili sume potencija ili Newtonovi polinomi više varijabli.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2