Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Pol racionalne funkcije

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je R(x) = ƒ(x)/g(x) racionalna fukcija nad ili . Broj x0 je pol racionalne funkcije R ako je g(x0) = 0. Ako je x0 korijen kratnosti r polinoma g, onda se x0 naziva također pol kratnosti (ili reda) r funkcije R.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2