Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Jednadžba

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka su S1, S2, ..., Sn (ili ) zadani skupovi, a ƒ1, ƒ2 : S1 × S2 × ... × Sn zadane funkcije od varijabli x1, x2,..., xn, xiSi, i = 1, 2, ..., n. Jednadžba nad S je jednakost

ƒ1(x1, x2,..., xn) = ƒ2(x1, x2,..., xn).

U njoj imamo lijevu i desnu stranu. Jednadžba predstavlja iskaz koji prelazi u istiniti ili lažni nakon uvrštavanja konkretnih brojeva umjesto varijabli. Skup rješenja ove jednadžbe je skup {(a1, a2,..., an) ∈ S | ƒ1(a1, a2,..., an) = ƒ2(a1, a2,..., an) }. Svaki element toga skupa zove se rješenje jednadžbe, a riješiti jednadžbu znači naći skup njenih rješenja.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2