Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Nejednadžba

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka su S1, S2, ..., Sn zadani skupovi, a ƒ1, ƒ2 : S1 × S2 × ... × Sn zadane funkcije od varijabli x1, x2,..., xn, xiSi, i = 1, 2, ..., n. Nejednadžba nad S je nejednakost

ƒ1(x1, x2,..., xn) ≤ ƒ2(x1, x2,..., xn)

U njoj imamo lijevu i desnu stranu. Ovdje možemo znak ≤ varirati s ≥, <, > i opet ćemo to zvati nejednadžbom. Ako nakon uvrštavanja konkretnih vrijednosti umjesto varijabli, npr. x1 = a1, x2 = a2, ..., xn = an, vrijedi nejednakost ƒ1(a1, a2,..., an) ≤ ƒ2(a1, a2,..., an), onda kažemo da je nejednadžba ispunjena i da vrijedi za vrijednosti (a1, a2,..., an). Skup rješenja ove nejednadžbe je skup {(a1, a2,..., an) ∈ S | ƒ1(a1, a2,..., an) ≤ ƒ2(a1, a2,..., an) }. Svaki element toga skupa zove se rješenje nejednadžbe, a riješiti nejednadžbu znači naći skup njenih rješenja.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2