Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Potpun sistem događaja

Engleski naziv:

Definicija:

Konačna ili prebrojiva familija (Hi, i=1,2,...) događaja u vjerojatnosnom prostoru (Ω, F, P) jest potpun sistem događaja ako je Hi ≠ Ø za svako i, Hi ∩ Hj=Ø za i ≠ j (tj. događaji Hi uzajamo se isključuju) i

Hi=Ω.

Drugim riječima, potpun sistem događaja konačna je ili prebrojiva particija skupa Ω s tim da su elementi particije događaji.


Izvor:

Teorija vjerojatnosti, Nikola Sarapa, Zagreb, 2002.

Font 1 Font 2