Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Poluravnina

Engleski naziv: ???

Definicija:
Za svaki pravac pM ravnine, deriniramo binarnu relaciju R na M \ p sa
A R B    ⇔    AB   ∩ p = .
Može se dokazati da je R relacija ekvivalencije koja M \ p rastavlja na dvije klase ekvivalencije koje se zovu poluravnine definirane sa p.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2