Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Polovište dužine

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka su A, BM točke ravnine, AB. Točka C na pravcu AB za koju vrijedi
d(A, C) = d(B, C) zove se polovište dužine   AB .

Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2