Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Simetrala polupravaca

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka su Ox i Oy dva polupravaca ravnine sa zajedničkim početkom O. Pravac pM takav da za njegovu osnu simetriju sp vrijedi sp (Ox) = Oy zove se simetrala polupravaca Ox i Oy.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2