Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Priječnica

Engleski naziv: ???

Definicija:
Ako su zadana dva različita paralelna pravca p i q, onda se svaki pravac t koji siječe pravce p i q zove transverzala (priječnica) pravaca p i q.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2