Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Disjunktni skupovi

Engleski naziv: Disjoint

Definicija:
Kažemo da su skupovi A i B disjunktni ako vrijedi AB = .
Izvor:

Linearna algebra 1.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2