Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Kut

Engleski naziv: ???

Definicija:
Dva para polupravaca (Ox, Oy) i (O'x ', O'y ') su kongruentni, ako postoji izometrija ƒ ravnine M takva da je ƒ(Ox) = O'x ' i ƒ(Oy) = O'y '.
Lako se pokaže da je kongruencija klasa ekvivalencije, pa se pripadni klase ekvivalencije nazivaju neorijetirani kutovi. Klasa koja sadrži par (Ox, Oy) označava se sa ∠xOy. Neorijentirani kut kraće nazivamo jednostavno kutom.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2