Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Osnovni elementi trokuta

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je ΔABC trokut s vrhovima A, B, C. Neka su a = |BC|, b =|CA| i c = |AB| redom duljine stranica tog trokuta, te neka su α = ∠BAC, β = ∠ABC i γ = ∠ACB redom kutovi nasuprotni tim stranicama. Duljine stranica i kutovi zovu se osnovni elementi trokuta.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2