Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Težišnica trokuta

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je ΔABC trokut. Označimo s P1, P2, P3 polovišta stranica   BC  ,  CA  ,  AB
trokuta ΔABC redom. Dužine   AP1  ,  BP2  ,  CP3    zovemo težišnice trokuta ΔABC.

Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2