Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Stranica četverokuta

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je ABCD četverokut. Dužine   AB  ,  BC  ,  CD  ,  DA   zovemo stranice četverokuta.

Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2