Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Kutovi četverokuta

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je ABCD četverokut. Kutove α = ∠BAD, β = ∠ABC, γ = ∠BCD, δ = ∠CDA zovemo (unutarnji) kutovi četverokuta.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2