Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Centar kružnice

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je OM bilo koja točka ravnine, a r > 0 realan broj. Kružnica k(O, r) sa središtem (ili centrom) O i polumjerom (ili radijusom) r je skup svih točaka T ravnine M takvih da je |OT| = r, tj.

k(O, r) = {TM | |OT| = r}.


Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2